#ไข้หวัดใหญ่ สามารถพบได้ทั้งปี โดยจะมีการระบาดในช่วงเปลี่ยนฤดู .. 
การระบาดพบมากในช่วงหน้าฝน และหน้าหนาว เพราะเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสมีการแพร่กระจายได้มาก

Q: อายุครรภ์ 30+ สัปดาห์ ..  ปวดหน่วงท้องน้อย แถวๆหัวหน่าว เป็นอะไรได้บ้าง?

A: เวลามีอาการอะไรก็ตาม ที่ทำให้คุณแม่รู้สึก #ไม่สบายใจ ..

หลักการส่วนตัวของหมอ แนะนำให้ คิดถึงสาเหตุที่ "อันตรายที่สุด" ไว้ก่อน นะคะ

Q: "อาการบีบตัวของมดลูก" สังเกตได้อย่างไร?
A: ในอายุครรภ์ตั้งแต่ 24 สัปดาห์ขึ้นไป ..
>> ให้นอนหงาย จับเวลา 1 ชม. 

DrNoon Gallery

Contact Us

Line : @drnoonpanatda

www.facebook.com/drnoonpanatda

YouTube: DrNoon Channel