#ไข้หวัดใหญ่ สามารถพบได้ทั้งปี โดยจะมีการระบาดในช่วงเปลี่ยนฤดู .. 
การระบาดพบมากในช่วงหน้าฝน และหน้าหนาว เพราะเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสมีการแพร่กระจายได้มาก

DrNoon Gallery

Contact Us

Line : @drnoonpanatda

www.facebook.com/drnoonpanatda

YouTube: DrNoon Channel