การดูแลสุขภาพ (General Health)

การดูแลสุขภาพ (General Health) (2)

#ไข้หวัดใหญ่ สามารถพบได้ทั้งปี โดยจะมีการระบาดในช่วงเปลี่ยนฤดู .. 
การระบาดพบมากในช่วงหน้าฝน และหน้าหนาว เพราะเป็นช่วงที่เชื้อไวรัสมีการแพร่กระจายได้มาก

โรคพิษสุนัขบ้า กำลังระบาด !!
อันตรายมาก อย่าชะล่าใจ .. ถูกหมากัด, แมวข่วน ถ้าไม่รู้ประวัติวัคซีนของสัตว์ >> รีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่ แล้วไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคนะคะ

DrNoon Gallery

Contact Us

Line : @drnoonpanatda

www.facebook.com/drnoonpanatda

YouTube: DrNoon Channel