การดูแลสุขภาพ (General Health)

การดูแลสุขภาพ (General Health) (2)

Q: อายุเยอะแล้วอยากท้อง .. 
แต่กลัวว่า "ลูกจะเป็นดาวน์" .. มีวิธีป้องกันหรือไม่ ควรดูแลตัวเองอย่างไร?

โรคพิษสุนัขบ้า กำลังระบาด !!
อันตรายมาก อย่าชะล่าใจ .. ถูกหมากัด, แมวข่วน ถ้าไม่รู้ประวัติวัคซีนของสัตว์ >> รีบล้างแผลด้วยน้ำสบู่ แล้วไปสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุด เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคนะคะ