Blog

Q: หลังคลอด .. ดื่ม #กาแฟ ได้หรือไม่?
A: ชา/กาแฟ/น้ำอัดลม มีคาเฟอีน ซึ่งสามารถส่งผ่านทางน้ำนมได้ .. แต่ คาเฟอีนที่ร่างกายได้รับ สามารถขับออกได้ทางปัสสาวะค่ะ

- ขาดประจำเดือน
- คัดเต้านม
- ปวดถ่วงท้องน้อย
- ประจำเดือนออกนิดเดียว
- ท้องโตขึ้น, มีหน้าท้อง, อ้วนขึ้น
- รู้สึกเหมือนลูกดิ้น
ฯลฯ

พัฒนาการของทารก แบ่งออกเป็น 3 ด้านหลักๆ ได้แก่
1. ทางด้านร่างกาย 
2. ทางด้านสติปัญญาและภาษา 
3. ทางด้านด้านสังคม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในทุกวันนี้ ทำให้มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพิ่มขึ้นทุกวัน
อุปกรณ์บางอย่าง หากนำมาใช้โดยที่ไม่ได้มีความชำนาญ บางครั้งก็เป็นผลเสียมากกว่าผลดี .. เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone) ก็เช่นกัน

ยุคนี้ ..ใครไม่มี Smartphone ถือว่าแปลก (หมายรวมถึง tablet ด้วยนะคะ) เพราะ smartphone แทบจะเป็นอวัยวะที่ 33 ของร่างกายไปแล้ว

ทุกวันนี้ เราใช้ชีวิตอยู่บนหน้าจอ มากกว่าการอยู่กับผู้คน, มากกว่าการอ่านหนังสือ หรือ ดู TV หลายเท่า ..

แท้งคุกคาม คือ อะไร?
.
ในทางการแพทย์ .. 
การตั้งครรภ์ ที่มี "เลือดออก" เราเรียก #ภาวะแท้งคุกคาม ค่ะ

ภาวะนี้ ความหมายกว้างมาก ..